Не на Landing page в два джипега за трицифрена сума, доста над стотака (добре че в лева). Не на рекламната кампания без потвърждение на ключовите думи и бюджета от клиента. Не на websystems.bg.