Стабилно започнах да цъкам PPC за клиентски сайтове. Искам набързо да направя сравнителен анализ на една ppc кампания. Няма да навлизам в оценка, кое е по-добро глобално – SEO или PPC – това е една от сериозните теми на уеб-аналитика. И така. Какво имаме? Имаме клиентски сайт с топ позиция по ключова дума „K“, т.е. […]