По последните данни на comScore руснаците водят с времето прекарано в социалните мрежи (http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/10/Russia_Has_Most_Engaged_Social_Networking_Audience_Worldwide). Отметката достига средно 10 часа на месец на 1 потребител. Скочи и трафика към соц. мрежи ВКонтакте и Одноклассники (вътре в DST) минимум двойно в сравнение с миналата година. Цифрите са зашеметяващи и не включват данни от мобилното търсене. Всичко това […]