Символичен дъжд вчера = знак на края на лятото. Първата настинка и болки в гърлото. И някои почват днес учебната година.