Към днешна дата на трите ми проекта е изтекъл или скоро ще изтекат хостинг планове. Доста символично.