Здрасти, бложе. Не бях писал повече от 4 месеца, което не ме радва. Аз съм наред, много интересни новини има, но тях ще ги описвам по-късно. Бързам да съобщя една много добра инициатива – организиран е безплатен SEO курс, организаторът е Академия по програмиране Телерик (цък), което няма как да не ме радва. Този бранш […]