Палим един известен и верен метод — оптимизация с помощта на статии. За това, какви са плюсове на статиите, как се публикуват и къде да се публикуват — една сериозна статия на Seo-Pi4 «Статиите — мощно оръжие в ръцете на оптимизатора». Плюсове: пряк анкор, тематичност на околоанкорния текст. Минуси няма. Място: директория за статии artdir.info