Протокол 46 от 2009 г. Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, както следва >>> Сред които има и мой номер. Процедурата отне 4 години 8 месеца Основание: български произход. Ура-ура-ура! ПП. Без да съм склонен към мистификация, това е пост номер 100.