Google дават туториал за уведомление на Googlebot за планирано спиране на сайта, понеже в противен случай може да си навлечете проблеми с индексация и класиране на сайта.

Понякога сайтът е даун по разни технически причини:

  • смяна на хардуер
  • смяна на хостинг
  • паднал SQL сървър
  • редизайн
  • оптимизация
  • други

Подобни ситуации без надлежни хедъри могат да нарушат репутацията на сайта. Съществуват методи, които позволяват да се справите с планирано спиране на сайта без негативни последствия в класирането.

Например, при запитване на страница на сайта вместо грешка 404 (Not found) или 200 (OK), по-добре да се върне 503 (Service Unavailable), което казва на бота, че спирането е временно. На всичко отгоре позволява на уеб-мастъра да предоставя на посетителите и ботове информация, кога сайтът възобнови своята работа.

Ако ви е известно времетраенето на спирането на сайта и предполагаемата дата и време за пускането, то тази информация може да се посочи в хедърите Retry-After.

Отговор 503 може да бъде добро решение и в други ситуации. Добра практика е да се отговаря с 503 „Service unavailable“ за грешки на сървъра, спрян сайт, голям трафик и страници с under construction съобщения. В случай на планирано спиране на сайта при ремонт на хардуер, добре е да има отделен сървър, който ще връща 503.
Важно е да се отбележи, че 503 не е панацея за постоянно решение на проблема – продължителен отговор с 503 може да се разглежда от бота като повод за изтриване на индексирани страници.

Примерен 503 отговор

header(‘HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable’);
header(‘Retry-After: Sat, 05 Feb 2011 07:30:00 GMT’);

Така може да изглежда информация в хедърите при използване на PHP, ако 503 е настроен правилно.

Подобно на полезни за потребителите 404 страници, правилно и красиво могат да се настроят и 503 съобщения, обясняващи на потребителя текущата ситуация и предоставящи информацията, кога сайтът ще е достъпен.

Допълнителна информация за съобщения със състояния е представена на страницата RFC 2616.

Оригиналът на страницата е Как справляться с запланированной недоступностью веб-сайта от руския AdWords блог.