Ако матрицата на ваш Canon е CCD и неочаквано или (както бе в моя случай) очаквано отказва да работи, то официално ще ви я сменят безплатно в някой от специализираните сервизи на Canon, един от които е Пан Сервиз, без да имате каквито и да е гаранции, бележки или изобщо да не е ваш (както пак бе в моя случай).

Да не повярва човек.

Повече информация и списък на пострадали модели — от гийкове на hardwarebg.

Резултат, така да се каже, на лице: