Подредете резултати от търсене в Google в реда, който смятате за най-удобен. Можете да движете, да триете и да коментирате. Също така ще може да видите изменения и коментари на други потребители.

Всички изменения и коментари са достъпни под ника привързан към акаунта ви в Google.

Честит WikiSearch и в Google.bg.

Вчера тази екстра бе вградена и в локалното търсене след 4 месеца тест в google.com.

Твърди се, че данните от Вики търсене няма да се отчитат при ранжиране. Засега.
После ще видим.