Символичен дъжд вчера = знак на края на лятото.

Първата настинка и болки в гърлото.

И някои почват днес учебната година.