Днешния пост се роди след случайно бродене из резултатите на Google.bg.

В рамките на Google.bg форум подписите си работят на „Ура!“ в:

  • слаби ниши
  • низкочастотни запитвания
  • запитвания с малък брой локални документи (пример: yazzle – второ място Webmasterbg.org темата като преди си беше след топ5)
  • неизвестен бранд към слаб (чети „нов“) домейн, когато домейн съвпада с името на бранда
  • typein търсения (пример за два последни случая са линкове към Оptimization.bg, но тук освен външния фактор играе и фактор „време“ – контретно, за споменатия домейн класиране по „optimization.bg“  позиции бяха заети основно от домейн „seooptimizationbg.com“, което е характерно за cctld домейни)

Горе е списъка с типове търсения, където подписите работят, заедно с примери, освен първите два, понеже тези резултати бяха на лице преди време, когато използвах тази хватка.

Още веднъж – анализа е за Google.bg.

Трябва да работи и за Google в рускоезичните страни. Освен че и там гайките са разтегнати, наскоро създателите на Yazzle фирма Control Style пусна сървис за купуване/продаване на линкове от форум подписи, което е фактор. Едва ли хората са направили работеща система без преценка на ситуацията.

Това, накратко, исках да кажа.

А вие какви наблюдения за форум-подписи в SEO имате?