Първи опит да агрегираме данни за платения трафик и цена на клик по налични 24 категории в Google и Facebook Ad през 2020. Данните са от 57 рекламни акаунта с 4М+$ бюджетен тотал.

Следващият анализ ще направим за първите 6 месеца на 2021 година с по-малка категоризация и малко повече инфографики. Ще излезе в края на юли-началото на август.

Повече тук: https://netpeak.net/bg/blog/statistika-za-tsenata-za-klik-v-google-ads-i-facebook-ads-prez-2020/