а това е днес – получих мани бек от регистратора.

20$ – относително дребна сума, но пък за сметка на това е приятна.

Благодаря им много, по-малко клиенти им желая.