Преди половин месец бяха забелязани промени във визуализация на AdWords рекламите в резултати от търсене. След 1 седмица официалния блог на AdWords (включително и български) анонсираха промените. Основната промяна е, че заглавия на някои реклами бяха формирани от заглавия и първи описателен ред на рекламата.

Какво следва от тези промени:

  • рекламите заемат по-голямата площ в страницата с резултати от търсене — заглавие става дълго до 60 символа (25 символа — заглавие, 35 символа — описателен ред)
  • рекламите все повече наподобяват натуралните резултати

Основен резултат от тази промяна е покачване на ctr на рекламите.

Скриншотове долу демонстрират графики със ctr на 2 рекламни кампании в различни ниши, по които не са правени никакви промени в рамките на 2 показани месеца.

CTR графики

от 06.02.2011 (над правоъгълче) ctr-а започва да се качва

на този екран ctr-а започва да се качва от 12.02.2011 (веднага след правоъгълче).

*нулевите значения всеки 7 дни – спиране по график.

Екраните отразяват рекламни кампании в периода от 21.12.2010 до 06.03.2011.

Същото време AdWords екип тества визуализацията на рекламите с жълт фон (цялата хронология на тази промяна от жълто към розово и обратно) на някои платформи – това също оказва влияние върху ctr-а.

Това са промените и резултатите – има добро за рекламодатели, няма добро за оптимизатори.

Поздрави, Воробьов Г.