По последните данни на comScore руснаците водят с времето прекарано в социалните мрежи (http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/10/Russia_Has_Most_Engaged_Social_Networking_Audience_Worldwide).

Отметката достига средно 10 часа на месец на 1 потребител.

Скочи и трафика към соц. мрежи ВКонтакте и Одноклассники (вътре в DST) минимум двойно в сравнение с миналата година.

Цифрите са зашеметяващи и не включват данни от мобилното търсене. Всичко това означава, че кризата при тях отмина, шефовете спряха да плашат служителите си и последните с удоволствие си харчат работното време в гореспоменатите социални мрежи. Имат си един много подходящ термин на цялата тенденция – „офисен планктон“.

Класацията не включва и потребителите на браузърни игри от сорта Травиан и прочие, където хората маниакално губят часове на ден, защото такива са правилата на клановете им.

В България картинката, мисля, че е подобна.

Опитваме се да прогнозирам кога този социално-мрежови михур ще се пръсне и дали ще стане това или ще се прероди в нещо ново.