Първото правило е да ползваме папки.

Имам 3 основни папки:

  1. Personal Unread: тук влизат всички лични, непрочетени
  2. Groups: тук влизат всички групи, непрочетени. Може да се ексклудват единичните групи по интереси, те може да се отделят в 4та група

  3. Channels: всички непрочетени канали, за които сме абонирани

Може да благодарите в коментарите :)