Качени са презентациите от Taxday в събота.

Предварително зададени въпроси и отговори към тях:

Останалите полезни слайдове от събитието се намират на http://www.slideshare.net/ivo.apostolov