Всеки път, когато отбелязваме коли, светофари, влакове, пешеходни пътеки в капчата, обучаваме изкуствен интелект. В повечето случаи е на Google, тъй като reCAPTCHA v3 на Google е най-популярният капча тул с тази опция за потвърждение, че не си робот.

Оказа се, последните години Google обучава алгоритми на своите безпилотни коли Waymo с данните, които въвеждаме при попълване на обекти. Затова и обектите са от пътната индустрия като знаци, стълбове и други обекти за ориентиране на пътя.

Така че попълвайте капчата коректно, не ни е нужен изкуствен интелект, който да обърка тротоара с автобус, защото Гошо от село Иваново го мързеше да натисне правилното квадратче.