Кейуорд само в meta description при гугъл не работи.

Тествано върху този блог.

Без намек на откритие или измисляне на колелото.

Ще колекционирам секция пищови с факти и мисли в дефинирани в едно-две изречения.