Google images bot е по-стар от свой колега google blog bot и индексира по-бавно

Пост за яндекс метрика е индексиран 1 минута след появяването му.

Картинките с графиките към настоящия момент още не са индексирани (22:11 +2GMT). Установено с команда „site:vorobyov.info/blog/?p=233 яндекс.метрика“