en: friendly url // ясно какво значи
ru: чпу – «человекопонятный урл»
bg: ?

1ви вариант се използва най-често в България. Но на български май нямаме дефиниция.
може да е пак чпу – «човекоприятен урл»
може

пп честит friendly чпу пермалинк, Бложе.