Палим един известен и верен метод — оптимизация с помощта на статии.

За това, какви са плюсове на статиите, как се публикуват и къде да се публикуват — една сериозна статия на Seo-Pi4 «Статиите — мощно оръжие в ръцете на оптимизатора».

Плюсове: пряк анкор, тематичност на околоанкорния текст. Минуси няма.

Място: директория за статии artdir.info