Днес се натъкнах на интересни видео за някои по-екзотични работи в България:

Ватман, звучи гордо

За питотите и пожарникарите