То бива бива, но чак път толкова

Domain Name: BOROVETS.COM
Created on: 15-Apr-03

и да не е функционирал и ден сайта. Мераци.

Идеи как да се сдобие с него човека? С пари, естественно.