Приех щафетата, която започна oggin „как работи Google

Едно старо схематично обяснение за това как работи Яндекс или т.н. Матрикснет

Повече инфо: Матрикснет – новое качество поиска Яндекса.