Официално сме в зимен период и зима няма.

А днес в Банско отварят сезона http://banskoski.com/, втф?

//

Едит: и брояча почна да смята наново.