Скоро наши сайтове ще плуват из океана (цък)
и кози ще косят трева в градинката на googleplex (цък)